Mutiskā tulkošana

Piedāvājam mutiskās tulkošanas pakalpojumus šādās valodās:

krievu - latviešu - krievu valodā;
angļu - latviešu - angļu valodā;
vācu - latviešu - vācu valoda;
lietuviešu - latviešu  - lietuviešu valodā.

Nodrošinām tulkojumu tiesas sēdēs krievu un angļu valodās.