Cenrādis

Tulkojuma izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem: dokumenta veida, apliecinājuma un termiņa. Lai  uzzinātu konkrēta tulkojuma izmaksas, sazinieties ar mums. Zemāk ir vispārīgs izcenojums, ieskatam.

Valoda

Cena par lappusi* EUR 

Mutisks tulkojums

 

*Viena standarta lappuse ir 1800 rakstzīmes (ar atstarpēm) jeb aptuveni 250 vārdi.

Tulkojuma summa tiek aprēķināta atkarībā no teksta formāta un apjoma, teksta īpatnībām, tādēļ tulkojuma cena var atšķiries. Lai uzzinātu konkrētā tulkojuma izmaksas, uzrādiet dokumentu.

Cenas ir norādītas AR PVN, tulkojumam no / uz latviešu vai krievu valodu. Par citām valodu kombinācijām var noskaidrot, sazinoties ar mums.

Drukātiem vai ar roku rakstītiem dokumentiem tulkojuma summa tiek aprēķināta, balstoties uz tulkojuma apjomu, elektroniskiem teksta dokumentiem summa tiek aprēķināta, balstoties uz rakstzīmju skaitu oriģinālā.

Steidzamiem tulkojumiem tiek piemērots 50% uzcenojums.

Minimālā pasūtījuma apjoms ir viena standarta lappuse.no 30 EUR/h

angļu valoda

13

krievu valoda

13

vācu valoda

14

lietuviešu valoda

18,15

no 40 EUR/h

ukraiņu valoda

18,15

-

poļu valoda

18,15

-

itāliešu valoda

20

-

franču valoda

20

-

spāņu valoda

20

-

dāņu valoda 

34

-

zviedru valoda

25

-

norvēģu valoda

20

-

Biroja apliecinājums - 10 EUR par dokumentu (neatkarīgi no lappušu skaita)

Notariāls apliecinājums - cena atkarīga no iesniegto dokumentu skaita un valodas (no 26-41 EUR/dok.)

Notariāli apliecināta kopija - 5 EUR/lpp. latviešu valodā, 6 EUR/lpp. svešvalodā

Apostille uzlikšana 36,30 EUR

Gatava tulkojuma rediģēšana un korektūra - 50% no tulkojuma cenas.

Teksta pārdrukāšana - 50% no  attiecīgās valodas tulkojuma cenas.


Mums ir individuāla pieeja katram klientam, un ir iespējamas atlaides, jo katrs tulkošanas projekts atšķiras.