Cenrādis

Tulkojuma izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem: dokumenta veida, apliecinājuma nepieciešamības un termiņa. Lai  uzzinātu sava tulkojuma izmaksas, sazinieties ar mums. Zemāk ir vispārīgs izcenojums, ieskatam.

Valoda

Cena par lappusi* EUR 

Mutisks tulkojums

 

*Viena standarta lappuse ir 1800 rakstzīmes (ar atstarpēm).

Tulkojuma summa tiek aprēķināta atkarībā no teksta formāta un apjoma, teksta īpatnībām, tādēļ tulkojuma cena var atšķiries. Lai uzzinātu konkrētā gadījuma izmaksas, iesniedziet savu tulkojamo dokumentu.

Cena ir atkarīga arī no valodu pāra. Cenas ir norādītas bez PVN, tulkojumam no / uz latviešu vai krievu valodu. Par citām valodu kombinācijām varat noskaidrot, sazinoties ar mums.

Drukātiem vai ar roku rakstītiem dokumentiem tulkojuma summa tiek aprēķināta, balstoties uz tulkojuma apjomu, elektroniskiem teksta dokumentiem summa tiek aprēķināta, balstoties uz rakstzīmju skaitu oriģinālā.

Steidzamiem tulkojumiem tiek piemērots 50% uzcenojums.

Minimālā pasūtījuma apjoms ir viena standarta lappuse.

latviešu valoda

7.44

no 20 EUR/h

angļu valoda

7.44

krievu valoda

7.44

vācu valoda

8.26

lietuviešu valoda

13.00

no 28 EUR/h

ukraiņu valoda

12.00

-

poļu valoda

10.50

-

itāliešu valoda

13.50

-

franču valoda

12.40

-

spāņu valoda

10.50

-

dāņu valoda 

28.50

-

zviedru valoda

15.00

-

norvēģu valoda

15.00

-

Biroja tulkotāja apliecinājums - 5 EUR par dokumentu (neatkarīgi no lappušu skaita)

Notāra apliecinājums - cena atkarīga no iesniegto dokumentu skaita

Notāra apliecināta kopija - 3.50 EUR/lpp. latviešu valodā, 5 EUR/lpp. svešvalodā

Gatava tulkojuma rediģēšana un korektūra - 50% no tulkojuma cenas.

Teksta pārdrukāšana - 50% no  attiecīgās valodas tulkojuma cenas.


Katram klientam ir individuāla pieeja, un ir iespējamas atlaides, jo katrs tulkošanas projekts atšķiras.