Notariāli apliecināts tulkojums                   

Bieži vien cilvēki to jauc, domādami, ka tas ir "zvērināts tulkojums" vai, ka to veicis "zvērināts tulks". Patiesībā Latvijā šobrīd nepastāv zvērināta tulka vai tulkotāja institūts. Pie notāra apliecināts tulkojums nozīmē, ka tulkotājs uzņemas atbildību par apzināti nepareizu vai nepatiesu tulkojumu. Šādu tulkojumu ir iespējams legalizēt konsulārajā departamentā, tāpēc daudzas iestādes pieprasa tieši šādu apliecinājumu. Mēs Jums nevarēsim ar 100% pārliecību pateikt, vai Jūsu gadījumā ir nepieciešams notāra apliecinājums, Jūs to varat uzzināt tikai tajā iestādē vai pie tās personas, kam plānojat iesniegt tulkojumu.

Veicot tulkojumu, kuram nepieciešams jebkāda veida apliecinājums, tulkotājs nevar iztulkot tikai dokumenta daļu, tulkojumam ir jābūt pilnīgam un precīzam. Ja nepieciešams tulkojuma notariāls apliecinājums, Jūsu rīcībā obligāti ir jābūt dokumenta oriģinālam, kuru iesniedzat mums. Tam jābūt atbilstoši noformētam, juridiskā spēkā esošam dokumentam, kurā ir:
- dokumenta autora nosaukums;
- dokumenta datums;
- dokumenta izstrādes, izdošanas un parakstīšanas vietas nosaukums;
- paraksts (-i).


Biroja apliecinājums
Ja  tulkojumam nav nepieciešams notariāls apliecinājums vai  kādu iemeslu dēļ tulkojumu nav iespējams notariāli apliecināt, piedāvājam apliecināt tulkojumu ar tulkotāja parakstu un uzņēmuma zīmogu.