AURUMS
Profesionāli pakalpojumi jūsu vajadzībām

Uzzināt tulkojuma cenu

Lai uzzinātu sava tulkojuma izmaksas, iesūtiet tulkojamo tekstu uz mūsu e-pastu aurum.s@inbox.lv, vai WhatsApp uz 27730677 norādot uz kuru valodu tas jātulko, kāds ir termiņš un vai nepieciešams apliecinājums, vai arī iesniedziet to klātienē birojā.

Gaidām Jūs katru darba dienu no plkst.8.30-12.00,

no plkst.13.-16.00 dokumentus var iesniegt un izņemt pēc iepriekšēja pieraksta

GARANTĒJAM KONFIDENCIALITĀTI

Paldies, ka izmantojat mūsu pakalpojumus. Jūsu privātums mums ir ļoti svarīgs, un mēs atbildīgi attiecamies pret Jūsu personiskās informācijas drošību. Mēs saprotam, ka savu datu nodošana mums nozīmē lielu Jūsu uzticēšanos.

Mēs ievērojam konfidencialitāti un darām visu, lai aizsargātu Jūsu personisko informāciju un lai Jūsu dati netiktu izmantoti neatbilstošos nolūkos un nenonāktu pie trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams Jūsu pasūtītā pakalpojuma nodrošināšanai (piemēram, notārs, tulkotājs un taml.) vai to pieprasa tiesībsargājošās iestādes likumā noteiktajā kārtībā. Dati tiek saglabāti uzņēmuma elektroniskajā vai papīra formāta dokumentācijā vienu gadu, gadījumā, ja rodas neskaidrības vai nepieciešams dokumenta dublikāts, ja vien nevēlaties, lai tie tiek dzēsti nekavējoties pēc pasūtījuma nodošanas. Ja pilnvarojat kādu citu personu izņemt/iesniegt savus dokumentus, ņemiet vērā, ka šī persona var piekļūt dokumentos esošajiem datiem.

Iesniedzot mums citu personu dokumentus, Jūs apliecināt, ka uzņematies visu atbildību par to personu, kuras minētas iesniegtajos dokumentos, datu nodošanu mūsu uzņēmumam, kā arī Jūs apliecināt, ka esat iepazinies(-usies) ar iepriekš norādīto informāciju un piekrītu, ka Jūsu personas dati vai to personu, kuras minētas iesniegtajos dokumentos, dati ir pieejami uzņēmuma darbiniekiem un partneriem, ciktāl tas ir nepieciešams pakalpojuma sniegšanaiAtbrīvošanas aleja 81, 304. kab., Rēzekne