AURUMS

Cik maksās tulkojums?

Lai noskaidrotu konkrēta tulkojuma izmaksas, nosūtiet tulkojamo tekstu uz e-pastu aurum.s@inbox.lv vai WhatsApp t. 27730677, norādot uz kuru valodu tas jātulko, kāds ir termiņš un vai nepieciešams apliecinājums. Tekstu/dokumentu varat iesniegt arī personīgi mūsu birojā.

Biroja darba laiks

P, O, T, C plkst. 9.00-16.00; Piektdienās 9.00-15.00

plkst. 12.00-12.30 pārtraukums

GARANTĒJAM KONFIDENCIALITĀTI

Jūsu privātums mums ir ļoti svarīgs, un mēs atbildīgi attiecamies pret Jūsu personiskās informācijas drošību, jo saprotam, ka savu datu nodošana nozīmē lielu uzticēšanos.

Mēs ievērojam konfidencialitāti un darām visu, lai aizsargātu Jūsu personisko informāciju un Jūsu dati netiktu izmantoti neatbilstošos nolūkos un nenonāktu pie trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams Jūsu pasūtītā pakalpojuma nodrošināšanai (piemēram, notārs, tulkotājs un taml.) vai to pieprasa tiesībsargājošās iestādes likumā noteiktajā kārtībā. Dati tiek saglabāti uzņēmuma elektroniskajā vai papīra formāta dokumentācijā vienu gadu, ja vien nevēlaties, lai tie tiek dzēsti nekavējoties pēc pasūtījuma nodošanas. Ja pilnvarojat kādu citu personu izņemt/iesniegt savus dokumentus, ņemiet vērā, ka šī persona var piekļūt dokumentos esošajiem datiem.

Iesniedzot mums citu personu dokumentus, Jūs apliecināt, ka uzņematies visu atbildību par to personu, kuras minētas iesniegtajos dokumentos, datu nodošanu mūsu uzņēmumam, kā arī Jūs apliecināt, ka esat iepazinies(-usies) ar iepriekš norādīto informāciju un piekrītat, ka Jūsu personas dati vai to personu, kuras minētas iesniegtajos dokumentos, dati ir pieejami uzņēmuma darbiniekiem un partneriem, ciktāl tas ir nepieciešams pakalpojuma sniegšanaiNikodema Rancāna iela 36-30, Rēzekne